top of page

Young professionals 

De Young Professional zoekt ...

De overgang van studeren naar werken en de eerste jaren als werkende Young Professional zijn vaak intensief en betekenen een grote verandering in het leven.
Als starter op de arbeidsmarkt komt er heel wat op je af. Je bent goed opgeleid en hebt een hoop kennis en vaardigheden op zak. Maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger dan verwacht.

Uit onderzoek (“werkgeluk onder Young Professionals”) is gebleken dat Young Professionals in hun eerste baan een grote behoefte hebben aan authenticiteit, persoonlijke ontwikkeling en een gevoel van verbondenheid met de organisatie waar ze werken.

Concrete behoeften van Young Professionals uit de praktijk  zijn:

 • een zichtbare plek verwerven in de nieuwe werkomgeving

 • omgaan met  hoge verwachtingen (van mijzelf en mijn omgeving)

 • het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een eigen visie

 • effectief communiceren  en het opbouwen van relaties

 • omgaan met stress en werkdruk

 • persoonlijk leiderschap ontwikkelen (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik)

 • grens aangeven of hulp vragen

 • carrière planning

Werkgevers 

Maar liefs 67% van de  Young Professionals in loondienst geeft aan binnen nu en een jaar op zoek te gaan naar een andere baan. De belangrijkste motivatie hierbij is de behoefte aan authenticiteit en persoonlijke ontwikkeling.  

Voor werkgevers is het tegenwoordig dus een hele kunst om young professionals aan zich te binden en ze te blijven boeien. En dit terwijl deze zogenaamde Y generatie heel wat te bieden heeft. Deze generatie is opgegroeid in een tijd van technologische vooruitgang en economische voorspoed. Het is een zelfverzekerde, optimistische en hardwerkende generatie.

Beter benutten van talent 

De uitstroom van Young Professionals (job hoppen) en de toenemende uitval van deze doelgroep, als gevolg van  werkdruk en werkstress zorgt ervoor dat bedrijven vaak niet optimaal van de talenten en mogelijkheden van deze young professionals kunnen profiteren.

Onwetendheid, onbegrip en verschillende verwachtingen kunnen er toe leiden dat werkgever en young professional niet het beste in elkaar naar boven halen.

 

Take Off 

Het “take off” programma van Ulteam Training richt zich op het ontwikkelen van young professionals in organisaties. Het inspirerende en op maat gemaakte programma helpt de Young Professional zich te ontwikkelen en te groeien binnen uw organisatie en op die manier maximale waarde te creëren voor zichzelf en de organisatie.

Voor werkgevers levert het “Take Off” programma  veel op: 

 

 • maximale inzet van talenten van de Young Professional

 • groei van nieuwe ideeën

 • efficiëntere en effectievere communicatie en samenwerking binnen de teams

 • betere afstemming van verwachtingen tussen werkgever en Young Professional

 • minder uitstroom of uitval  van Young Professionals

 • aantrekkelijk werkgeverschap

Naast het ontwikkelen van een op maat programma voor Young Professionals adviseert Ulteam Training ook over het structureel binden en boeien van deze doelgroep aan uw organisatie.
 

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan! 
'pipi langkous'
bottom of page